Huiswerk

Waarom krijgen de leerlingen huiswerk?
Als de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen zij iedere dag huiswerk. Het blijkt dat kinderen veel moeite hebben met het plannen van het huiswerk. Om de kinderen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden willen wij ze nu al leren om goed te plannen. Wij willen dat de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het meenemen, inleveren, het plannen en maken van het huiswerk. Daarnaast is het doel van huiswerk extra oefening van de leerstof. De laatste tijd zien wij dat veel leerlingen het huiswerk slordig of niet maken. Zij gaan dus niet serieus om met het huiswerk. Om de kinderen te stimuleren om serieus om te gaan met het werk hebben we een planformulier ontwikkeld. Deze manier van plannen gaan we tijdens het gezamenlijk nakijken bespreken. Het huiswerk wordt niet meer door de leerkrachten nagekeken want leerlingen leren hier weinig van. De meeste leerlingen kijken niet terug dus leren niet van de gemaakte fouten. Wij ervaren dat kinderen leren van het zelf nakijken omdat zij dan gelijk vragen kunnen stellen en zij worden gestimuleerd om over de goede oplossing na te denken. Het kan dus zijn dat het er een fout niet verbeterd is of dat er een foutje is blijven zitten in het huiswerk!
Wanneer krijgen de leerlingen huiswerk?
De leerlingen krijgen in groep 3 en kopie van Veilig en Vlot mee naar huis. Dit zijn wisselrijtjes met woordjes die de kinderen kunnen oefenen. Als zij de woordjes vlot kunnen lezen krijgen zij een diploma. Deze woordjes krijgen zij mee als we starten met een nieuwe kern. Groep 4 tot en met 8 krijgen op maandag de huiswerk/ spellingmap mee naar huis. Op vrijdag wordt het huiswerk besproken, dus moeten de mappen ingeleverd zijn. Het weekend hebben de leerlingen dus geen huiswerk.
Planningformulier
oefening
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
Spelling oefening 1
 
 
 
 
Leren topo