Huiswerk

Waarom krijgen de leerlingen huiswerk?
Als de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen zij iedere dag huiswerk. Het blijkt dat kinderen veel moeite hebben met het plannen van het huiswerk. Om de kinderen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden willen wij ze nu al leren om goed te plannen. Wij willen dat de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het meenemen, inleveren, het plannen en maken van het huiswerk. Daarnaast is het doel van huiswerk extra oefening van de leerstof.