CJG Opvoeding GGD Rivierenland


Heeft u dat als ouder ook wel eens?

In de opvoeding van uw kind(eren) loopt u tegen zaken aan die niet direct een groot probleem zijn, maar waarover u wel eens met iemand wilt praten. Uw verhaal eens aan een ander voorleggen en tips krijgen hoe u hiermee om kunt gaan.
 

Deze mogelijkheid is er tijdens het Infopunt Opvoeding op school.

De sociaal verpleegkundige is hiervoor regelmatig op school aanwezig. Er is dan gelegenheid uw zorgen, vragen of twijfels over opvoeding te bespreken. U krijgt advies en samen wordt gezocht naar een geschikte aanpak. Indien nodig wordt u verwezen naar een andere instantie die u verder kunt helpen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het Infopunt bezoek. Vanzelfsprekend worden alle vragen vertrouwelijk behandeld.U kunt zonder afspraak binnen lopen, maar heeft u liever een afspraak kan dat ook via Ilse de Waal geregeld worden.

De data voor het infopunt vindt u op de kalender.