Op onze school werken we vanuit de principes van Human Dynamics.
We zijn hier in 2013 mee begonnen door eerst als team de basistraining te volgen. Dit leverde bij ons zoveel enthousiasme op dat we de ideeën willen toepasssen in het onderwijs.

Wat is Human Dynamics?

Het woord human betekent menselijk en dynamics is ons aangeboren vermogen tot veranderen en ontwikkelen. Iedereen heeft een specifieke manier van communiceren, problemen oplossen, informatie en kennis verwerven. Alle onze leerlingen leren dus op een verschillende manier.
Deze patronen kunnen in verband worden gebracht met drie "principes": het mentale, het emotionele en het fysieke principe. Ze maken alle drie deel uit van onze persoonlijkheid, maar het lijkt erop dat bij ieder persoon één van deze drie een meer centrale plaats inneemt.

Human Dynamics is géén typologie, waarbij mensen in hokjes worden gestopt. Iedere persoonlijkheidsdynamiek heeft zijn eigen specifieke kenmerken en is rijk aan schakeringen.

Wat doen we met de kennis van Human Dynamics op de Springplank?
Aan de hand van leerlingobservaties worden de specifieke eigenschappen van een bepaald principe verder uitgewerkt. Wat heeft deze groep kinderen met deze dynamiek nu precies nodig in de groep? Hoe kunnen we dit ook dagelijks in de praktijk brengen? Natuurlijk is het onmogelijk om met 20-25 verschillende individuen rekening te houden, maar we kunnen we ons onderwijs afstemmen op de drie “principes”.Zo is het voor fysieke kinderen van belang dat zij de leerstof  “voelen”.  Dus plakte de juf een stuk lint op haar deur op 1 meter, alle leerlingen moesten hier ’s ochtends onder door komen voordat ze startte met de rekenles over meters. Werken met extra materialen werd voorheen gezien als hulpmiddel voor kinderen die moeite hadden met de lesstof, nu zijn we ons bewust van het feit dat fysieke leerlingen baat hebben om altijd de mogelijkheid te hebben om met verschillend materiaal te werken. Dus los van het feit dat ze geen of extra hulp nodig hebben. Kortom hulpmaterialen worden veel meer gebruikt. Dit zijn zomaar wat voorbeelden.

Graag  verwijzen we u naar een video over onze school. Klik hiervoor hier.