Nieuwe leerling.
In groep 4 is er weer een nieuwe leerling bij. Thomas we wensen je een heel fijne tijd op de Springplank toe.

Overstap naar een nieuwe netwerkbeheerder.
Op 1 december stappen we over op een nieuw netwerkbeheer. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. We merken nu al dat we internetproblemen hebben, e-mails slecht ontvangen ect. Krijgt u dus geen reactie op de e-mail dan zou dit de oorzaak kunnen zijn.
Vanaf 1 december veranderen ook alle emailadressen van de medewerkers.
U kunt ons voortaan bereiken via:
( juf Maaike) m.heevel@springplankrumpt.nl
( juf Ilse) i.dewaal@springplankrumpt.nl
( juf Marjan) m.streng@springplankrumpt.nl
( juf Marjon) m.vanmook@springplankrumpt.nl
( juf Bianca) b.vanweelden@springplankrumpt.nl
( juf Miranda) m.stigters@springplankrumpt.nl
Alleen het emailadres van Antonie Rozema (IB) verandert niet. Zij blijft bereikbaar onder a.rozema@stichtingfluvium.nl. 

Nieuwe laptops.
Wat zijn de kinderen blij met de nieuwe laptops. Het beeldscherm is een stuk groter en het werkt allemaal prima. Steeds opnieuw ontdekken ze weer nieuwe mogelijkheden. Kortom het werken ermee is een stuk aangenamer geworden. Het neemt niet weg dat we ook nog regelmatig werk op papier laten maken. In ieder geval om het schrijven goed te blijven oefenen en ook omdat de kinderen werken op papier af en toe best prettig vinden.

Korenslag.
Ook onze school deed weer mee aan Korenslag. Een zangwedstrijd onder een aantal scholen van Stichting Fluvium. Het was een heel geslaagde avond, donderdag 23 november in de Lingeborgh. Iedere deelnemende school bracht twee nummers ten gehore. Door de jury werd er geluisterd naar de zangkwaliteiten, gekeken naar de aankleding, het bewegen en de passie waarmee de kinderen optraden. En wat deden onze kinderen het goed! We werden zelfs tweede. Op maar anderhalve punt afstand van de nummer één. Bovendien kregen de kinderen van de jury nog een speciaal compliment over hun Engelse uitspraak. Zo werpen de Engelse lessen toch hun vruchten af.

Sint op de Springplank.
Op maandag 5 december brengt de Sint een bezoek aan de Springplank. We weten dat hij om ongeveer half negen op school aankomt. Het is natuurlijk erg leuk als Sinterklaas binnen gehaald wordt, dus wij staan met de kinderen aan de straat en zingen onze kelen schor. U als ouders bent van harte welkom om ook mee te zingen en de aankomst van de Sint en zijn Pieten af te wachten. Helaas is er in de hal geen plaats voor alle ouders dus alleen ouders met kleine broertjes of zusjes kunnen mee naar binnen! Deze kleintjes kunnen dan, voordat de Sint rond 9.30 uur naar groep 1/2 gaat, even de Sint een handje geven, net als de kinderen van Chapeau. Deze dag verzorgt de ouderraad een tussendoortje en iets te drinken. De kinderen moeten wel zelf een lunchpakket meenemen. Wij hopen dat Sinterklaas op tijd aanwezig zal zijn maar dat is natuurlijk nooit te voorspellen........... We zien jullie allemaal graag op 5 december bij het hek en wensen jullie alvast een gezellige pakjesavond toe.

Kerst.
Donderdag 21 december vieren we het Kerstfeest. De kinderen worden dan in feestelijke kleding vanaf 16.45 uur op school verwacht. Waar dan vanaf 17.00 uur genoten gaat worden van een heerlijk kerstdiner, ieder kind in zijn eigen klas. Tussendoor komen de kinderen nog even samen in de hal, waar iedere groep een kort optreden doet. De kinderen hoeven geen bord en bestek mee naar school te nemen. Wel heeft ieder kind een jampotje nodig met een waxinelichtje op batterij, zodat we het gezellig kunnen maken. Graag de naam aan de onderkant van het potje. Rond 18.30 uur bent u welkom in de hal, om daar een glaasje glühwein of chocolademelk te drinken. Dit is natuurlijk voor de gezelligheid, maar ook omdat de precieze eindtijd moeilijk in te schatten is. U krijgt dan een seintje van ons, wanneer het kerstfeest afgelopen is en u uw kind weer mee naar huis kunt nemen. Dit zal tussen 18.30 en 19.00 uur zijn. Buiten staan jampotjes met waxinelichtjes, om zo een pad naar de kleutergroep te verlichten. Vorig jaar zijn er nogal wat kapot gegaan door buiten spelende kinderen, vandaar dat we dit jaar de kinderen ’s avonds niet op het plein willen laten spelen. Wilt u wanneer uw kind dus klaar is met het kerstdiner erop toezien dat het niet naar buiten gaat, maar met u mee gaat?
Voor dit feest kunnen we niet zonder uw hulp. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar ouders die enkele gerechtjes willen verzorgen voor het kerstbuffet. U moet dan denken aan bijv. kleine pannenkoekjes, gehaktballetjes, of pizzastukjes. Naast de lokalen hangen vanaf woensdag 6 december intekenlijsten waarop u een gerecht kunt aftekenen. We hopen dat de lijsten snel vol zijn. Voor eventuele kosten kunt u een rekening indienen bij de ouderraad.
De volgende dag, 22 december, kunnen de kinderen lekker uitslapen, want dan zijn alle kinderen vrij.

Actie Voedselbank.
We hebben ongelooflijk veel speelgoed en geld gekregen voor de Voedselbank. Martine Visser heeft dinsdag alles in ontvangst genomen. Zij was heel enthousiast en dankbaar! Ze heeft de kinderen van de Springplank uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Deze uitnodiging gaan we zeker aannemen! We willen iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft dat veel kinderen in onze omgeving een leuk Sinterklaas-/ Kerstfeest hebben.

Gymnastiek.
Op donderdag gaan de groepen 3 t/m 6 naar de gym. Het komt regelmatig voor dat kinderen geen gymkleding bij zich hebben. Gymmen in een spijkerbroek is niet handig....... Misschien weet niet iedereen het maar de kinderen mogen ook een flesje water of aanmaak meenemen. De kinderen hebben twee gymlessen, tussendoor mogen ze wat drinken!

Kussentjes.
Wie wil er voor ons kussentjes in de vorm van een appel maken??? We willen de hal nog gezelliger maken!

CO2 les.
Maandag 18 december krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 in de hal CO2 uitleg. Deze les wordt aangevuld met een aantal proefjes en zal gegeven worden door meester Boy. We willen Jan Willem heel erg bedanken, dat hij deze les mogelijk heeft gemaakt.

Verslag OR Jaarvergadering 3 oktober 2017.
Aanwezig: OR-leden: Lotte Ommen (voorzitter), Mariëlle Basch (voorzitter), Arjan van den Anker (penningmeester), Femke Keurentjes (secretaris), Barbara van Lith, Martine Stinis, Mariska van Oostrum, Gaby van der Meer en Diana Cozijnsen. OR-leerkrachten: Marjon de Bruin en Ilse de Waal. MR afgevaardigde: Pauline  Enkele ouders. Afwezig met kennisgeving: OR-leden: Henriette Vink en Lilian Verkou
1. Vorige vergadering - De notulen van 28 augustus zijn goedgekeurd.
2. Financieel verslag - Financieel verslag is goedgekeurd en de ouderbijdrage blijft op €45,-
3. Verslag MR - Op de agenda van de MR staan vaak vaste agenda punten. Zoals PR, wat speelt er nu op school, toekomst waar staan we over 10 jaar. - De algemene directeur van Fluvium gaat weg, nog niet duidelijk wie vervanger wordt. - MR wil graag nieuwe leden, en ook voor GMR is er een vacature. De wens van MR is iemand uit de onderbouw i.v.m. een mooier balans van leden. Maar voor de duidelijkheid: Iedereen is welkom! - Namens de OR tip voor MR om meer info over de MR te verspreiden want ouders weten niet precies wat MR doet. Dit kan bijvoorbeeld door bij de info de agenda te verspreiden en af en toe een stukje er in te zetten over waar MR mee bezig is.
4. Jaarverslag OR - De OR biedt leerkrachten steun bij het organiseren van activiteiten en het evalueren van de activiteiten. - Na de zomervakantie hebben al 2 activiteiten plaatsgevonden. Het jaarlijkse schoolreisje en de schoolfotograaf. - Het schoolreisje was een succes, zowel de leerlingen als de leerkrachten vonden het erg geslaagd. De OR heeft enkele ouders gehoord die vonden dat de leerlingen te veel konden snoepen. Volgende keer misschien aangeven niets mee te geven in de bus omdat het ook maar een zeer korte busrit was. - Schoolfotograaf organisatie verliep goed en ook de foto’s waren mooi.
5. Rondvraag Volgende OR-vergadering 14 november 2017 - Agenda punten zijn dan evaluatie Juffendag en de activiteiten Sinterklaas en Kerst.

Nieuws Medezeggenschapsraad.
Vanaf nu wordt u regelmatig op de hoogte gesteld over wat er in de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad is besproken. We hebben op 7 september en 26 oktober vergaderd. Tijdens de laatste vergadering waren er een aantal toehoorders aanwezig. We kunnen u melden dat dhr. Niek de Jong (vader van Diede en Jens) de taak van vertegenwoordiger GMR heeft overgenomen van dhr. Stefan Middelkoop. Wij bedanken Stefan voor zijn grote inzet. In januari gaat bovenschools directeur Anita Burlet met pensioen. Dhr. Jeroen Goes neemt haar taak over. Binnen de school is er een werkgroep gevormd voor het promoten van onze school. Ilse is hier de kartrekker. In de vergaderingen hebben we over gebrainstormd. Er is een start gemaakt met het maken van een promotiefilm. De begroting van De Springplank is goedgekeurd. Tevens kregen we de goedkeuring dat wij volgend schooljaar (’18-’19) vier groepen kunnen vormen. Vergadering: 7 december 2017. Locatie: school

Agenda:
5 december : Sint op de Springplank.
18 december : CO2 les voor groep 5 t/m 8.
21 december : Kerstdiner.
22 december : Alle kinderen vrij.